logo


בס”ד
עזריה שלום!

היום היה יום טוב הרגנו 4 צרעות כנראה חלקם מלכות. בטוח שכולן מלכות. בעונה זו עפות רק מלכות המגדלות את הדור הראשון של הפועלות. בקרוב נראה בשדה את הפועלות הראשונות שהנן קטנות בהרבה מהמלכות ואף קטנות מהפועלות שיגיחו במחזורים המאוחרים יותר. להלן שיטה פשוטה המאפשרת לנו לקבוע אם בידנו מלכה או פועלת: אם אורך הכנף הקדמית (הגדולה יותר) מעל 20 מ”מ זו מלכה. אם אורך הכנף פחות מ-20 מ”מ זו פועלת.

 

היו שם צרעות כמו מזרחיות רק קטנות יותר בלי פס צהוב שרדפו אחרי המזרחיות זה מין אחר, לא צרעה מזרחית. זו כנראה צרעה יחידאית, שאינה מהווה סכנה לדוברים (חבל שלא צילמתם).

 

האם הם הזכרים שלהם? לא! הזכרים של הצרעה המזרחית דומים מאד לפועלות.

 

איך מזדווגת הצרעה המזרחית   גם בתעופה? כן.

תודה

 בברכה עזריה

 

ד”ר עזריה לופו 

מושב עדנים 44, מיקוד 45925
09-7463671  054-6224434

השאר תגובה