logo


בכוורות שלי חלה תמותה פתאומית, ממש ערימת דבורים מתות. מעריך למעלה מ-50 אחוז תמותה.

יתכן מאוד שהסיבה היא ריסוס שדה חקלאי בקוטלי חרקים, נסה לברר מה קורה בסביבה שלך. אולי יש בקרבתך שדות של כותנה למשל? 

קיימת גם אפשרות של ריסוס מאגרי מים נגד יתושים

אין להוציא מכלל אפשרות הרעלה מכוונת בפתח הכוורת או הגשה של פתיון מתוק בתוספת חומר רעיל. 

,האם אפשר לרדות את דבש מהקומה השניה ללא חשש משאריות?

אם החלות חתומות החשש הוא מזערי כי הדבש נאגר לפני תקרית ההרעלה. בגלל שהדבורים רגישות לריסוסים כמות הרעל שהן יכולות לשאת על גופן קטנה מאוד. להערכתי אתה יכול לרדות את הדבש, אך אני משאיר זאת לשיקולך. אתה יכול לשמור את חלות הדבש ולהשתמש בהן לחיזוק בחורף או למילוי כוורות לאחר פיצול.  

כדאי להשקיע מאמץ לגילוי הסיבות. אפשר אפילו לקחת דגימה של דבורים לבדיקה כימית לזהוי הרעל.    

 אני ממליץ מאוד להחליף מידע עם כוורנים בסביבה.

בסיכום זה מקרה מצער ומתסכל, אך יש ללמוד איך להתמודד אתו. אני מקווה שההרעלה נפסקה ושהדבורית תתאושש.

 

בברכה עזריה

 

השאר תגובה