logo


התנחלות

שלום דר’ עזריה

אני מאבד שליטה על הכוורת העליתי קומה שלישית ויש לי שתי כוורת שכבר יצאו מהם נחילים מהקומה הראשונה …. אני מקבל דיווחים רבים על התנחלויות השנה. שלחתי לך גם את המידע של מדריך הדבורים שלומי זרחין המציין את ריבוי ההתנחלויות.  

לדעתי אחרת בהעלאת קומה. אצלי כמעט ואין התנחלויות.

כל העבודה הולכת סתם …זה באמת מתסכל, אני מאוד מבין את הרגשתך.

מה עלי לעשות כרגע עם השלוש קומות, להוריד ל שתי קומות או להשאיר שלוש ? בשלב הזה אני הייתי משאיר.

איך אפשר למנוע התנחלות חוזרת  אם תשאיר את הקומה השלישית, אינני חושב שתהיה התנחלות חוזרת. 

עזריה

השאר תגובה