logo


 ד”ר עזריה היקר
מה ידוע לך על וירוסים  זיהוי וטיפול זהוי וירוסים בשדה הוא בעייתי כי פרט לוירוס עיוות הכנפיים ווירוס השיתוק, איננו רואים סימנים ברורים.
בדיקות מעבדה לוירוסים הן יקרות וכרוכות בדגימות ומשלוח. הטיפול המומלץ הראשון  במקרה כזה הוא מניעת  נגיעות בורואה המפיצה את הוירוסים.
    לצערנו אין לנו תרופה נגד וירוסים.
    התכת חלות ישנות והחלפתן בחדשות כשגרה יכולה לצמצם הופעת מחלות בכלל, כולל וירוסים.
    גם החלפת מלכות יכולה להועיל.
אני רואה מספר כוורות לא מבוטל בשטחי מרעה טובים שאינן מתפתחות כמו השאר אם לא מגלים סיבה אחרת, אפשר לשער שהגורם הוא וירוס, אך יתכן גם נוזימה או גורמים אחרים. אפשר לשקול את הכדאיות להמשיך לטפל בהן לעומת האלטרנטיבה לחסלן ולאכלס מושבית חדשה ובריאה עם מלכה צעירה.
האם פתרון מוצע : החלפת ציוד ושריפה אינני ממליץ לשרוף ציוד, אך אפשר לחטא ע”י חריכת הכוורת מבפנים ע”י מבער גז או ע”י הבערת עיתון בתוך כוורת ריקה עם פתח סגור ועם מאכלה וגג.  כמובן שיש לעשות זאת בחוץ בשטח שאין בו סכנה לשריפה.    
האם החלפת מלכה? החלפת מלכה עשויה לעזור מתוך הנחה שלדבורית החלשה יש רגישות גנטית למחלה.
בברכה עזריה

שלום ד”ר עזריה
יש לי כורת אחת עם מחלת ולד גירי.כל חודש אני פותח את הכורת מנקה החלפתי את כל החלות ואילו החלות של הכורת – למתיך שמש
האם יש לכורת זו סיכוי או שזה סתם בזבוז זמן יש סיכוי שהיא תתאושש ותבריא, אך אין ביטחון בכך. קשה לדעת מראש.

יש דעה שהחלפת המלכה יכולה להגדיל את סיכווי ההשתקמות.

יש מקרים שעדיף לחסל את הדבורית,להתיך החלות לחרוך מבפנים ולהתחיל מחדש. 
ההחלטה היא אישית בהתאם לאופי של הכוורן ונסיונו האישי.
 
עזריה
ד”ר עזריה לופו

מושב עדנים 44, מיקוד 45925
09-7463671  054-6224434

 

 

השאר תגובה