logo


בוקר טוב,

נראה שאכן התנחלו דבורים בכוורית . על פי הזיכררון שלי, המתנחלות יוצאות עם המלכה הותיקה מהכוורת. מה שאומר שכנראה היא הייתה בקומת הקן סביר להניח כך. בדרך כלל הנחיל הראשון יוצא עם המלכה הזקנה וקוראים לו “נחיל ראשוני”. הנחילים שיוצאים אחריו יוצאים עם מלכה צעירה ונקראים “נחילים משניים” ראה בספר של בן-נריה.
או שאולי עקב תהליך ההתנחלות, המוביל לשינוי במבנה הגוף של המלכה, היא יכולה לעבור גם דרך הרשת..? שמעתי דעה כזו , אינני בטוח שהיא נכונה. לקופסית הקוטיקולה של החזה  יש לדעתי גודל קבוע.
תוך כמה זמן היא צפויה לשוב ולהטיל?תוך ימים ספורים. אינני יודע בדיוק. אם קולטים נחיל חדש אפשר לבדוק הטלה מדי יום, ולקבל תשובה ללא קושי.
כיוון שבכוורית היו חלות, אני מניח שאת הדבש שהן לקחו מהכוורת הן יאפסנו בתאים ולא ישקיעו אותו בבניית דונג לחלות, [או שאולי זה לא  לפי הצורך וזה חלק מהמנגנון הביולוגי של ההתנחלות , לייצר דונג?] האפשרות השניה יותר סבירה לדעתי. הן מתחילות לאגור  מהפרחים צוף היכול לספק את צורכיהן האנרגטיים הן כמזון והן לבניית דונג. כך שתהיה להן התחלה טובה .
אבל החלות היו חלות בלאי.???.. האם זה אומר שבתאים הגדולים המלכה תטיל ביצי זכרים..כן!!!. נראה לי שזה צעד שגוי מבחינה ביולוגית זה לא שגוי מבחינה ביולוגית . גידול זכרים עשוי לסייע בהפצת הגנים של המושבה אם מי 

מהם יזכה להפרות מלכה., או שהן ישפצו את התאים לגודל תקין??גם תאי זכרים הם בגודל תקין, הפועלות לא תשפצנה אותם לתאי פועלות.

 

המשך יום טוב,
בברכה
ד”ר עזריה לופו

>

השאר תגובה