logo


היה לי השבוע ביקור מעניין בכוורות.

1. באחת מהכוורות כנראה הייתה התנחלות שכן מספר הדבורים ירד משמעותית ללא שראיתי דבורים מתות באזור הכוורת, לשמחתי הם בחרו להתיישב בכוורת ריקה (שמתה בסופה הגדולה כמו רוב המשפחות שלי). בכוורת החדשה בה התיישבו ראיתי הטלות חדשות והיא נראית מתפקדת כמו שצריך כי הנחיל שיצא כלל את המלכה הזקנה שחידשה את ההטלה בכוורת החדשה,
בכוורת ממנה יצא הנחיל לא ראיתי הטלות, אך ראיתי מלכונים שעוד חתומים. האם יתכן שהיתה התנחלות עוד לפני שהגיחה מלכה חדשה? כן!!! הנחיל יוצא מהכוורת עם המלכה הזקנהלפני גיחת המלכות הצעירות מתוך המלכונים.
הרבה מאוד מהתאים בכוורת זו היו מלאים בצוף\דבש, האם יש חשש שכשתגיח המלכה לא יהיה לה מספיק תאים ריקים להטלה? לא סביר שלא יהיה מקום להטלה אחרי התנחלות, אך אם בבדיקה תראה שאין תאים ריקים להטלה,הוסף קומה עם חלות ריקות. חבל שלא עשית את זה מוקדם יותר ואז היית יכול למנוע את ההתנחלות.
2. בכוורות שממוקמות במקום אחר אחת הכוורות הייתה  זכריה, הבנתי שאין שם מלכה, לאחר חיפוש מצאתי מלכון אחד גדול ופעיל עם מזון מלכות וזחל, בכוורת השכנה לה הייתה צפיפות אוכלוסיה גדולה ועדיין הייתה רק עם קומת הקן ובה מצאתי מלכונים, ככול הנראה כהכנה להתנחלות מאוד סביר שהיא עומדת להתנחל. כנראה שלא העלית קומח בזמן.
לקחתי את החלה עם המלכונים והעברתי אותה לכוורת עם הזכריה ע”מ להגדיל את סיכוי ליציאת מלכה, שכן בזכריה מצאתי רק מלכון אחד פעיל. האם פעלתי נכון? פעלת בסדר גמור, בהנחה שיש מלכה מטילה בכוורת שממנה הוצאת את חלת המלכונים.
בכוורת עם האוכלוסיה הרבה ממנה הוצאתי את המלכונים הוספתי קומה, האם אני יכול להניח שבזה הפסקתי את תהליך ההתנחלות? פעלת נכון. סביר להניח שעצרת את תהליך ההתנחלות,  בהנחה שלא נותרו מלכונים נוספים בכוורת. בדוק גם כדי לוודא שיש הטלה.
שוב תודה על התמיכה מרחוק,
עמונה. (ליד עופרה)
בהצלחה  

ד”ר עזריה  לופו

השאר תגובה