logo


דר עזריה שלום

האם אפשר לרדות לפני חג הפסח? עקרונית אפשר, אך אל תיחפז!
1.בדוק שכל הוולד  שמעל הרשת כבר הגיח.
   2. וודא שאין יותר אגירת צוף ע”י נעור חלות עם דבש לא חתום, כשהן במצב אופקי, בשעות הבוקר המאוחרות או בצהרים. אם  ניתז נוזל מהחלות, זה סימן ששיש לך בחלות צוף דליל שהביאו הדבורים באותו היום. אם תרדה במצב כזה קיים חשש שתקבל דבש אם אחוז מים גבוה מהמותר(מעל 18%)וקיימת סכנה שתהיה לך תסיסה בדבש (טעמו יפגם ואף אחד לא ירצה לקנות אותו,).
בסביבה שלי נגמרה הפריחה -הדרים ופרחי בר. כדי להיות בטוח שהפריחה נגמרה, מומלץ להחזיק כוורת על משקל. כאשר אתה רואה שתוספת המשקל היומית שואפת לאפס, אתה יכול לרדות. 
בברכה
חג פסח שמח
עזריה 

ד”ר עזריה לופו

מושב עדנים 44, מיקוד 45925
09-7463671  054-6224434

השאר תגובה