logo


עזריה שלום
ביקרתי היום בכוורות שמש וחם יחסית. מצב הכוורות לא טוב זה מצער אבל זה קורה.
השבוע הזה הדבורים אכלו את כל שאספו כנראה שלא היה להם מלאי מספיק של דבש בסוף החורף. אולי היית צריך להאכיל יותר.
אנחנו באמצע פריחת ההדרים ,הקור והגשם שהיה השבוע לא עשה טוב לכמות הדבש .סיפר לי בעל החלקה כי קיים טפיל חדש הנראה כמו חיפושית שאוכל את פרח או חלק ממנו רק שלא ירסס טפילי ההדרים לא צריכים להדאיג אותך אלא את הפרדסן. אתה צריך לקוות שהוא לא ירסס את הפרדס בזמן הפריחה כי אז רוב הדבורים מבקרות בו.
השנה כנראה לא יהיה לי דבש לרדייה. אם לא יהיה לך דבש מההדרים, אולי יהיה לך מאוחר יותר מאיקליפטוסים ופרחי קיץ.
בברכה

ד”ר עזריה לופו

>

השאר תגובה